aneb přestavba špejcharu na ECO penzion. Ta jednička v názvu příspěvku neznamená, že těch penzionů máme snad povícero, kdepak. Jde pouze o skromné označení prvního dílu, který Vám chceme v našem časosběrném příběhu představit. Na úvodním snímku je stav k 17.9.2021, na posledním stav původní.

Informace o dotaci EU.

Bydlení na statku je obecně moc fajn, máme dostatek klidu i soukromí, žijeme na čerstvém vzduchu, jíme zdravé potraviny. Až potud idylka. Ale máme tady taky samé velké budovy se zastavěnou plochou 1000 m2, které vyžadují údržbu a tím i důvod, jak být užitečné. Jednou z nejméně využívaných budov je starý špejchar, který nám začal díky svému technickému stavu v posledních letech přidělávat hodně vrásek.

Dvoupodlažní budova o rozměrech 24 x 10 x 10,5 m, se sedlovou střechou, uzavírá náš dvůr z jižní strany a spolu s domem a velkou stodolou tvoří hlavní dominantu statku. Obec Drchkov a její okolí prochází v poslední dekádě nemalou proměnou, kterou oceňují především cyklisté a milovníci koní. Přestože naší obcí projíždí po nových cyklostezkách davy cyklistů, nejsou zde k dispozici žádné ubytovací kapacity, o občerstvení ani nemluvě. S ubytováním se v územním plánu obce počítalo již v minulosti, a proto jsme se s manželkou rozhodli zdvihnout pomyslnou rukavici a vybudovat ze starého špejcharu penzion šetrný k životnímu prostředí, s výkonnou fotovoltaickou elektrárnou na střeše, která pokryje min. 80% spotřeby elektrické energie objektu – Penzion Zelený grunt.

Původní dřevěný strop.

Původní dřevěný strop.

Rok plánování, příprav a proveditelnosti projektu se postupně přetavil do stavebního povolení a zahájení stavby v červenci tohoto roku (2021). To máte sehnat projektanta, sehnat statika, sehnat vyjádření Městského úřadu – odboru územního plánování, odboru životního prostředí o odpadech, ochraně ovzduší, ochraně přírody a krajiny, o vodách, lesním zákonu, ochraně zemědělského půdního fondu, Krajské hygienické stanice,  Hasičského záchranného sboru, Ústavu archeologické památkové péče, Ministerstva obrany – oddělení ochrany územních zájmů, ČEZ distribuce, ČEZ ICT Services, Telco Pro Services, CETIN, GasNet služby a konečně obce, ve které se stavba nachází. Pak ještě oběhnout sousedy a modlit se, že to stavebnímu úřadu bude stačit.

Nový strop předepsaný statikem – Spiroll.

Aby toho nebylo málo, rozhodli jsme se zkusit štěstí s dotačním programem na úspory energií objektu – to máte ještě dát na papír smysluplný projekt v rozsahu diplomové práce, sehnat agenturu, která umí o dotaci zažádat a v případě kladného vyřízení dotace její postupné proplácení také složitě administrovat. Prvotní představa, že si všechno budeme vyřizovat a administrovat sami byla neskutečně naivní, to by o dotaci mohl už zažádat opravdu každý :-). Zřejmě patříme mezi vyvolené, protože s naším projektem se v dotačním programu uspět povedlo, což se doufáme pozitivně projeví i na budoucí energetické náročnosti penzionu.

Příprava na 5 vikýřů pro obytné podkroví.

Počasí nám letos moc nepřeje, ale věříme, že do listopadu stihneme dostat budovu zase pod střechu, aby se v zimě mohlo pracovat na interiérech. Zatím jsme hodně bourali, hlavně v interiérech a málo stavěli, stihli jsme položit 2 železobetonové věnce a předepjaté panely na strop ve 2. nadzemním podlaží. Letošní extrémní nárůst cen stavebních materiálů nemile zaskočil i nás, ale rozhodli jsme se projekt neodkládat. Úspory pochopitelně hledat musíme, proto jsme počet plánovaných 11 apartmánů/bytů snížili na 7, ve kterých se bude moci ubytovat 24 osob.

Původní objekt porostlý přísavníkem pětiprstým, toho času bez listí.

V obci se právě dobudovává kanalizace a vodovod, doufáme tedy, že již ve 2. polovině příštího roku budeme schopni náš penzion otevřít.

Pokračování příště.

Sdílet: