Bylo nebylo, v jednom malém zeleném údolí uprostřed polí, protéká přírodními meandry romantický potok.  Na západní straně lemovaný smíšeným lesíkem plným zpěvného ptactva a polní zvěře, na straně východní malou vesničkou.

Údolí Bakovského potoka.

Základ obce kdysi tvořily čtyři velké hospodářské dvory a mlýn. Bývalé statky bohatých sedláků s rozsáhlými polnostmi vůkol, dotvářely zemědělský ráz vesnice, o jejíž historické existenci  se zmiňují už písemné záznamy ze 13. století. Celá obec v průběhu mnoha staletí prosperovala a těžila i ze své strategické polohy nedaleko královského města Slaný. Lidé, kteří zde žili a pracovali byli s půdou vždy těsně spjatí a tomu odpovídá i ráz zdejší zemědělské krajiny.

Naše usedlost ze severu.

Když jsem z návrší poprvé uviděl to romantické zelené údolí, sevřené rozsáhlými polnostmi, bylo mi jako bych se po letech vracel na důvěrně známé místo. Náš budoucí statek mě na první pohled ihned něčím oslovil, přestože kolektivizace vesnice a dlouholeté socialistické hospodaření přivedlo i naši budoucí usedlost do žalostného technického stavu.  Zmocnil se mě naprosto zvláštní pocit. Ihned jsem věděl, že tohle místo je nám souzeno a že ho musíme stůj co stůj získat. Ještě před prohlídkou nemovitosti jsem manželce nadšeně oznámil, že usedlost koupíme. Ta koukala! No posuďte sami…

Naše usedlost před rekonstrukcí.

Naštěstí jsem tehdy vůbec netušil, co nás všechno čeká. Rekonstrukce byla náročnější, než jsme si zpočátku vůbec dokázali představit. Po všech těch letech mohu zodpovědně prohlásit, že mě usedlost vyučila v mnoha řemeslech a naučila pokoře i trpělivosti. Vodoinstalace, elektroinstalace, zednictví, truhlařina aj. obory mi proto rozhodně nejsou cizí.

Špejchar se stájemi v přízemí – před rekonstrukcí.

Většinu věcí jsme si při rekonstrukci, s využitím nejrůznějších pomocníků, zrealizovali svépomocí. Jsme trochu staromilci a snažíme se o zachování původního rázu a smyslu celé usedlosti. U tak velkých budov, jaké tady máme není rekonstrukce jen fyzicky a psychicky náročná, ale i hodně nákladná.

Dům ze dvora – před rekonstrukcí.

Výsledek snad jednou bude stát za to. Ještě nás tady pár větších výzev čeká, ale nestěžujeme si. Žijeme spokojeně přímo na místě původní tvrze a toto konkrétní místo má pro nás neuvěřitelné kouzlo. Jsme tady totiž opravdu doma.

Dům ze dvora – dnešní stav.

Sdílet: