Výroba potravin v malém doma? Zapomeňte! Domácí potraviny určené k prodeji nesmíte v Česku doma v kuchyni legálně vyrobit, ani v limitovaném množství. Na rozdíl od zahraničí. Divíte se, jak je to možné? Já taky, ale bohužel skutečnost taková je a zatím to nevypadá, že by někdo uvažoval o změně. Pokud většině dnešních spotřebitelů nevadí chemické koktejly obsažené v průmyslově vyráběných potravinách, proč by měl mít někdo snahu něco měnit.

Protože na statku pěstujeme také ovoce a zeleninu, každý rok se potýkáme s jistými přebytky, které chceme smysluplně zužitkovat. Výroba domácích džemů z vlastních produktů, vypěstovaných bez chemie, se nám tak přímo nabízí. Pardon, nabízela. Než jsme zjistili, co všechno budeme muset pro splnění zákonných podmínek podstoupit.

Kuchyň – tak tady džemy vyrábět nemůžeme.

Abychom zjistili co a jak,  navštívili jsme s manželkou Krajskou hygienickou stanici v Kladně. Trochu nás u jednání zaskočila přítomnost hned čtyřech pracovnic stanice, které se (ale jak se následně ukázalo) ve složité administrativní a právní problematice vzájemně doplňovaly. V této souvislosti musím dodat, že všechny dámy byly velmi vstřícné a bylo přímo cítit, jak nám v našem úsilí fandí.

Naivně jsem si tehdy s Terezkou mysleli, že domácí výrobu džemů z vlastního ovoce můžeme rozběhnout v naší kuchyni. Co je běžné například v Rakousku, ve Velké Británii a jinde, není možné v Česku. Český spotřebitel není dle mínění příslušných státních institucí zřejmě natolik gramotný, aby se mohl sám rozhodnout, zda-li podstoupí “riziko” konzumace domácího džemu, vyrobeného jen z ovoce a cukru. Nebo zda upřednostní džem průmyslový, nabitý nejrůznějšími konzervanty, barvivy, želírovacími látkami a jiným zbytečným svinstvem. Zato ale pod “přísným” dohledem Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Kuchyň – profesionální provoz.

Jakmile jsme se na hygienické stanici dozvěděli, že jakákoli výroba ve vlastní kuchyni nepřipadá za žádných okolností v úvahu, byla nám nabídnuta alternativa vybudovat malou výrobnu džemů včetně nezbytného skladu v jiném vhodném prostoru. Což o to, na statku máme rozlehlé budovy, ve kterých by se odpovídající místo z hlediska prostoru snadno našlo. Ale…

Prvním nezbytným krokem v cestě za získáním nezbytného povolení je žádost o rekolaudaci vybraného prostoru – výrobny – na místně příslušném stavebním úřadu. Tato žádost musí být podpořena závazným stanoviskem hygienické stanice, zda-li je a za jakých podmínek možné, něco takého vůbec zrealizovat. Jen tak pro představu, základní požadavky hygieny v kostce:

 • zpracovaný podnikatelský záměr,
 • výkresová část zpracovaná autorizovanou osobou,
 • vybavení stavební a technologické ,
 • způsob zásobování pitnou vodou,
 • způsob odvětrávání – vzduchotechnika,
 • způsob likvidace odpadních vod,
 • odpadové hospodářství – před zahájením provozu nutné předložit smlouvu o likvidaci odpadu,
 • vyznačení přístupu zákazníků k výrobně,
 • způsob a cesty zásobování výrobny,
 • vyznačení bytů v okolí provozovny,
 • katastrální snímky, atd. atd.

Ano, stále hovoříme jen o požadavcích hygienické stanice na malovýrobu džemů. Výrobna musí být rozdělena na tzv. špinavý prostor s toaletou a umývárnou, a čistý prostor, kam můžete vstupovat již jen v bílém plášti a se síťkou na hlavě.

Dále je nutné získat souhlas hasičského záchranného sboru příslušného kraje. Hasičský sbor provede kontrolu prostor za účelem jejich schválení z hlediska požární bezpečnosti. Tento úkon není také žádná formalita! Většinou musíte stávající prostory dle jejich instrukcí stavebně upravovat.

Kuchyň – tato by povolení také získala.

A pokud překonáte všechny předchozí požadavky, musíte před zahájením výroby provést oznámení na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Získáváte tak status potravinářského provozu a můžete vyrábět džemy bez omezení – v jakémkoli množství.

Věděli jsme okamžitě, že tohle všechno nejsme ochotni kvůli roční produkci 300 sklenic našich džemů podstoupit,  ale dali jsme si ještě tu práci a spočítali si zřizovací náklady výrobny na výrobu džemů bez zaměstnanců (nemusí splňovat nejpřísnější požadavky, jako výrobna se zaměstnanci). Celková suma nám vyšla na 500 000,- Kč. No uznejte sami, za kolik bychom museli své džemy prodávat, aby se nám investovaná částka v nějaké rozumné době vrátila?

Pokud chcete legálně vyrábět své “domácí” potraviny, nejjednodušší cestou je si k tomuto účelu pronajímat již schválený potravinářský provoz – školní nebo restaurační kuchyň. U sebe doma v kuchyni zatím legálně nevyrobíte vůbec nic.

Sdílet: