Dnes jsem obdržel dopis. Doporučený dopis. S dodejkou.

Doručený Českou poštou proti mému podpisu. Obálka sice neměla onen pověstný barevný pruh finančního úřadu, který všem podnikatelům dokáže spolehlivě zrychlit srdeční tep – mě nevyjímaje, ale i tak doporučený dopis od neznámého adresáta ve mně vyvolal nepříjemné pocity. Ani vlastně nevím proč.

Cestou od branky ke dveřím domu, což u nás na statku představuje vzdálenost asi 50 metrů, obálku v ruce nedůvěřivě otáčím a snažím se vydedukovat, jaké sdělení na mě po jejím otevření zase vybafne.  V poslední době se tímto způsobem doslova množí nejrůznější “výhodné” nabídky spekulantů s půdou, kteří přesvědčují majitele orné půdy k jejímu odprodeji. Cena orné půdy tak díky zvýšenému zájmu raketově roste a kde se to zastaví, nikdo netuší.

Včelaři při práci.

U zápraží našeho domu, které je zvýšené oproti okolnímu terénu, se zamyšleným obličejem stále upřeným na obálku, pochopitelně pořádně zakopnu a celou situaci se ctí ustojím jen tak tak. Nezávislý pozorovatel by se v tomto okamžiku určitě od srdce zasmál. Mám víc štěstí než rozumu, že sebou na dvoře nepraštím do bláta.

Doma se ještě před otevřením obálky trochu masochisticky přinutím dokončit rozepsaný pracovní mail. Nakonec na špatné zprávy je času dost. Jméno společnosti odesílatele na obálce, kterou jsem si položil hned vedle počítače, mi naprosto nic neříká. Člověk se musí umět ovládat a odklad v otevření obálky je docela dobrou příležitostí, jak si sebeovládání trochu procvičit. Zvědavý jsem ale děsně!

Naše včelnice.

Jakmile mám mail dopsaný a odeslaný, otevírám se smíšenými pocity předmětnou obálku. Abych se následně dozvěděl zákonem nařízenou informaci, která mi ale připadá jako nepovedený žert. Obsah dopisu si musím přečíst hned dvakrát. Napoprvé si nejsem jist, zda jsem sdělení odesílatele správně pochopil.

Pochopil! A pochopil jsem i to, že si odesílatel (lidičky snad prominou) ze mě skutečně nedělá prdel!

Včely u úlu.

Odesílatel (zde nejmenovaný)  zemědělský podnik má totiž ze zákona povinnost informovat chovatele včel o aplikaci (jedovatých nebo nebezpečných) prostředků určených na ochranu rostlin v katastrech, kde jsou včelstva evidována. To proto, aby nám včelařům zemědělci neotrávili všechny včely najednou.

Oznámení včelařům

Zákon také jednoznačně stanovuje lhůtu pro takové oznámení na min. 48 hodin před aplikací těchto prostředků. To proto, abychom my včelaři mohli uzavřít v úlech na nezbytně nutnou dobu své včely, které tak lze alespoň zčásti ochránit před všemi těmi jedy, které se dnes na zemědělské plodiny neustále aplikují.

Tolik na vysvětlenou, a nyní k obsahu předmětného dopisu (cituji, jména neuvádím):

 

Oznámení o provádění aplikací v souladu s §51 odst.2 zákona 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči ve znění platných novel

Na základě výše citovaných právních předpisů vám oznamujeme, jako majiteli/majitelce včelstev hlášených v oblasti půdních bloků dle LPIS, obhospodařovaných firmou: (zde raději nejmenovanou)

provádění ochrany rostlin k zajištění zemědělské výroby v termínu od 1.4.2019 do 30.11.2019.

Dotčená katastrání území: (jmenný seznam)

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za aplikaci přípravků na ochranu rostlin: (jméno, telefon, email).

Razítko, podpis.

Slunečnice se včelami.

Doporučený dopis s dodejkou, pro který si musím dojít na poštu, pokud mě doručovatelka nezastihne, obsahuje informaci, že v zemědělské sezóně roku 2019 se budou na polích provádět postřiky. Pokud se vám znění dopisu zdá poněkud nezdařilé, není to tím, že bych něco špatně opsal.

Zemědělské družstvo za tento způsob komunikace – oznámení jedinému včelaři – vydá min. 70,- Kč za doporučenou zásilku s dodejkou, obálku a papír. Plus je třeba připočíst další náklady na zaměstnance, který má korespondenci na starosti. Dokáži si představit, že 90,- Kč  za jednu jedinou zásilku odpovídá reálným nákladům.

Vzhledem k tomu, že včelařů je v předmětných 20 katastrech zemědělského podniku opravdu hodně, výdaj to nebude rozhodně zanedbatelný. Ale hlavně je úplně zbytečný, protože včely takové oznámení neuchrání.

Závěrem ještě musím dodat, že zákon o rostlinolékařské péči říká, že provádění ochrany rostlin musí být včelařům oznámeno minimálně 48 hodin před aplikací postřiků. Oznámení, které jsem obdržel tuto zákonnou podmínku splňuje, přestože je v rozporu s účelem, pro který je určena.

Sdílet: