Med, který vedle včelího vosku a jedu patří mezi základní produkty včel, zná asi každý. Ale o producentech medu – včelách – toho většina nevčelařů moc neví. Pojďme se tedy na tento pro mě fascinující hmyz podívat trochu podrobněji.

Část naší včelnice.

Včely jsou především významnými opylovači rostlin, bez nichž by příroda v podobě, jak ji známe, nemohla existovat. Bez včel by to zkrátka nešlo. Včela jako jedinec, nemůže přežít. Proto žije ve společenství dalších včel, které tvoří tzv. včelstvo. Včelstvo se skládá z matky = královny, trubců (samečci) a dělnic (samičky).

Včely na plodovém plástu.

Aby včelstvo přežilo zimu, kdy nemůže sbírat potravu a žije jen ze svých zásob, vychová si k tomuto účelu zimní generaci dlouhověkých včel, které žijí zhruba 8 – 9 měsíců a mají jediný úkol – překonat zimní období a přivést včelstvo do jara v takové kondici, aby se včelstvo mohlo v době snůšky pylu a nektaru zdárně rozvíjet.

Včelí matka s červenou opalitovou značkou.

Přestože během roku dochází k neustálé obměně včel, na podzim letní krátkověké generace postupně zcela vymřou, a nahradí je zimní včely – “šlechtičny”, které nepracují.  Zahřívají, krmí a opečovávají včelí matku, která žije 3 – 5 let a je pro včelstvo nezastupitelná. Zimu přečká v jednom včelstvu spolu s matkou asi 10 000 zimních včel. Na jaře dochází k prudkému rozvoji včelstva, matka klade 1500 – 2500 vajíček denně, zimní včely jsou nahrazeny dělnicemi, které se dožívají v průměru asi 6-8 týdnů. Na vrcholu svého rozvoje obsahuje jedno včelstvo 50 – 60 000 včel. A tento zjednodušeně popsaný koloběh se ve včelstvu každý rok opakuje.

Opylující včely.

A nyní snad pár zajímavých údajů:

 • 85% kvetoucích rostlin na světě je opylováno hmyzem, z toho 85% jen včelami
 • v Evropě závisí na opylení včelami 76% produkce potravin
 • ekonomický přínos včel v Evropské unii spočítali páni odborníci na 14,2 miliard EUR ročně
 • včela medonosná létá rychlostí až 28 km/hodinu
 • za 1 hodinu včela navštíví průměrně asi 700 květů
 • na 1 gram medu musí včela navštívit až 7 000 květů
 • pro sladinu na tvorbu 1 kg medu musí včely nalétat 280 000 km
 • za svůj krátký život zvládne jedna včela přispět na půl čajové lžičky medu
 • včela mávne křídly 200 krát za 1 vteřinu, což vydává charakteristické bzučení
 • 10 000 včel váží zhruba 1 kg
 • “obyčejná” včela v době intenzívní snůšky žije 6 – 8 týdnů, v období bez činnosti i 8 – 9 měsíců
 • jedno včelstvo pro sebe spotřebuje 70 kg medu a 150 litrů vody ročně
 • včelí roj je vždy mírný – nebodavý
 • min. bezpečná vzdálenost od výletového otvoru včel je 6 m (závisí na více okolnostech).

Česno – výletový otvor včel.

Sdílet: