Lidová architektura, která dává českému venkovu svůj nezaměnitelný charakteristický ráz, je projevem stavební činnosti našich předků. Vychází z místních tradic, zkušeností a znalostí předchozích generací, a liší se v jednotlivých územních regionech podle dostupnosti použitých materiálů.

Jediný nedostatek – plechová vrata.

V této souvislosti je náš venkov se svými tradičními vesnickými sídly součástí kulturního dědictví, které jsme převzali od předchozích generací, a které bychom měli také odpovědně zachovat i pro generace příští. Vlastnictví obecně zavazuje, a vlastnictví objektu tradiční lidové architektury dvojnásob. Nebo by alespoň mělo…

Také velmi pěkně zrekonstruované.

Nezastírám, že jsem v tomto ohledu trochu staromilec, milovník tradic a lidových obyčejů, které nás určitým způsobem spojují se všemi těmi lidmi, kteří zde žili před námi, a na jejichž těžce vydobyté zkušenosti navazujeme právě my, “současníci”.

Slánský dům před rekonstrukcí.

Na druhé straně rozumím i tomu, že dnešní požadavky na funkci a kvalitu bydlení se na rozdíl od minulosti zcela liší, mění se a vyvíjí.  A to nejen na venkově, kde vesnická sídla již ztrácí svou původní hospodářskou funkci.

Nelze nikoho nutit, aby žil ve skanzenu nebo se dokonce vrátil k zastaralému životnímu stylu o několik generací nazpět. To by se určitě nelíbilo ani těm nejzarputilejším milovníkům “starých dobrých časů” (povětšinou velmi zromantizovaných).

Slánský dům po citlivé a vkusné rekonstrukci.

Ale nacházet rozumné kompromisy při rekonstrukcích tradičních vesnických sídel nebo při nové výstavbě rodinných domů v oblastech s historickou výstavbou, by při troše dobré vůle určitě možné bylo. Bohužel, zde naprosto selhává i funkce příslušných stavebních úřadů, které by dle mého názoru měly mít mnohem větší možnosti ohledně regulace typu výstavby v historických intravilánech obcí. Dnešní doba je však k budoucím generacím nepřející.

Kaple sv. Vojtěcha v popředí.

V době, kdy jsme před téměř dvaceti lety kupovali zemědělskou usedlost v naší malé obci, měly všechny domy bez ohledu na svůj stavební stav stejný charakteristický ráz. Jak je pro oblast Slánska typické, kamenné domy s bílou či okrovou omítkou, na střeše červená pálená krytina. Slánský dům, typický jen pro tuto oblast, najdete dokonce v odborných popisech lidové architektury. Naše malá obec nebyla v minulosti naštěstí nikdy postižena žádnou stavbou socialistického realismu, i proto vypadala jako vystřižená ze starých časů.

Dům statku před rekonstrukcí.

Slánský region se neustále vzmáhá a láká k trvalému bydlení spoustu nových obyvatel, především z měst. Postupem času tak mnoho domů i v naší vesnici změnilo majitele. Některým domům tato změna vyloženě prospěla, některým nikoli. Tedy z pohledu zachování tradičního vzhledu naší vesnice. Mnozí majitelé nemovitostí se snaží odlišovat od ostatních za každou cenu. Dokonce i za cenu úplného zničení původního charakteristického rázu celé vesnice.  Koneckonců, i ke své vlastní škodě.

Dům statku – stále v rekonstrukci.

Dnes máme v naší vesničce domy i s černými betonovými střechami, azurově modrou nebo šedou fasádou, s plastovými okny a dveřmi, zkrátka moderní funkční architekturu, jak vystřiženou z příměstských satelitů.

Nejsem si jist, zda-li jde jen o špatný vkus majitelů těchto nemovitostí nebo o snahu předvést ostatním obyvatelům svou vlastní “výjimečnost”. V každém případě genius loci tím trpí, stejně jako hodnota “zmodernizovaných” nemovitostí. Něco takového si nikdo nekoupí v místě, kde očekává jistou malebnost prostředí, a kde i dnes ještě dávají lišky dobrou noc.

Špatné příklady z naší obce raději ilustrovat fotografiemi nebudu. Naštěstí se nám v některých jiných regionech zachovala ucelená stylově čistá výstavba venkovských sídel, jejíž křehkost spočívá především na bedrech současných (doufejme, že osvícených) majitelů, kteří nemyslí jen na sebe, jak tomu mnohdy je.

Sdílet: